הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

הדברת צרעות-זבובים-יתושים

הדברת צרעותהדברת יתושיםהדברת זבוביםChange to English

קטגורית המעופפים רחבה ונכללים בה הזבובים, היתושים, הברחשים, זבובי החול והצרעות.

מינים אלה מתרבים במהירות. חלקם מעבירי מחלות קטלניות בעוד אחרים מזיקים בעקיצתם הארסית. מזיקים אלה אינם זקוקים לסביבת מגורי אדם לצורך התרבות ואף מעדיפים לנהל את אורך חייהם בחוץ, אך הם חודרים לבתינו בעיקר לצורכי תזונה.

לכל מעופף התנהגות שונה, כך למשל בני משפחת היתושים ניזונים מצוף וזקוקים לחלבונים הנמצאים בדם לצורך יצירת ביצים בעוד הזבובים ניזונים מחומרים אורגניים מרקיבים, שם הם מטילים את ביציהם. זבובי החול אינם עפים אלא נעים בקפיצות ארוכות ולכן מקננים רק על האדמה, בעוד הצרעות בעלות כושר תעופה מצוין וינצלו כל מקום אפשרי לבניית קן.

הקושי הטמון בהדברת מעופפים נובע מיכולת הניוד שלהם. במקרים רבים, מקור המזיק הוא במרחק מאות מטרים ממוקד ההדברה, וככזה, פעולת ההדברה אינה מונעת את התקיימות המזיק ואפשרות חזרתו למבנה. על אף זאת, אם קיים נגע מעופפים במבנה, הדברה מקומית תסייע במניעת חזרתו של המזיק עד שישתנו התנאים המתאימים לקיומו, כגון שינוי במזג האוויר, התייבשות מאגרי מים ואיסוף פסולת אורגנית.

חשוב לדעת! דבורת הדבש אינה נחשבת למזיק ואין לבצע כל פעולות הדברה כנגד מין זה. עקב הידרדרות גודל אוכלוסיית דבורת הדבש וחשיבותה להאבקת הצמחים יש להימנע מביצוע פעולות הדברה בסביבתה. בהימצא קן דבורים בסביבת מגורים יש ליצור קשר מיידי עם הרשויות לצורך העתקת הקן על ידי דבוראי מנוסה.

אסטרטגיות הדברה

פעולות הדברה מהוות טיפול משלים לפעולות מנע להתפתחות מעופפים.

סוגים שונים של מעופפים דורשים אסטרטגיות שונות להדברה. לכל מין תנאי חיים מועדפים והרגלים משלו. זיהוי המין הוא לעתים קרובות המפתח לגילוי אתרי רבייה פעילים.

מניעת מפגעי מעופפים עולה בחשיבותה על פעילות ההדברה ויש לבצעם בתכיפות

פעולות המנע המומלצות הינם:
  • פעולות לסילוק והפחתת מוקדי התפתחות פוטנציאלים כגון: אשפה ביתית, אתרים לאיסוף פסולת, שירותי שדה, משק בעלי חיים, שאריות מזון, מקווי מים עומדים וכד'. כמו כן, יש לארגן לוח זמנים קבוע של ניקוי מכולות אשפה וביוב. את פתחי הביוב יש לשמור נגישים ונקיים ולדאוג לסגירתם ההרמטית. סדקים במפלס הרצפה יש לנקות ביסודיות ולאחר מכן לאטמם למניעת הצטברות מזון ומים.
  • עם איתור מוקד הבעיה יש לטפל בהתאם. מאגרי מים יש לייבש, לכסות בשכבת שמן או לאכלס בדגי גמבוזיה. מצבורי זבל אורגני יש לרסס בחומרי הדברה שארתיים וחזקים במיוחד ולדווח על מיקומם לרשויות. כנגד זבוב החול ניתן ליצור טבעות הדברה ברדיוסים קבועים סביב אתרים נגועים.
  • פעולות למניעת חדירת מעופפים כגון התקנת רשתות, וילונות, כילות וכיסויי מזון וכן פיזור מלכודות פיתיון ומלכודות דבק למעופפים.
  • הצרעות נוהגות לחפש מחילות קינון בחודשים אפריל ומאי, איתור מלכה וחיסולה בחודשים אלו שקול להשמדת קן שלם בהמשך השנה.
  • פעולות ההדברה כנגד מעופפים משמשות כפעולות משלימות לטיפול הסביבתי ומיושמות באמצעות ריסוס חומרי הדברה מתקדמים בקירות המבנה, פתחי החלונות והדלתות ומוקדי ביוב פרוצים.
  • כנגד צרעות יש ליישם את חומרי הדברה בצורה אבקה, ריסוס או פיתיונות מורעלים, הכול בהתאם לתנאי השטח ומיקום הקן.