הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

מחלקת התולעים העיגוליות

מחלקת התולעים העיגוליות

בני המחלקה שכיחים מאוד בטבע מן האזורים הטרופיים ועד אזורי הקוטב. מחלקה זו מתאפיינת בגוף גלילי ומחודד בשתי קצוותיו.

לתולעת יש שרירי אורך בלבד וכיווצם יוצר את התנועה המפותלת.

רבות מהתולעים העגולות מוכרות בעיקר כטפיליות של בעלי חיים וכגורמות מחלות בצמחים.

מיני מחלקה זו פיתחו כושר לחיות בסביבה דלת חמצן מה שמאפשר להם חיי טפיל בצמחים ובעלי חיים.

מחלקה זו כוללת גם את מחלקת התולעים הדל-זיפיות, מחלקת העלוקות ומחלקת התולעים הרב זיפיות.