הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

פרוקי רגליים יבשתיים

פרוקי רגליים יבשתיים

מחלקת פרוקי הרגליים היא המחלקה הגדולה ביותר הקיימת בכל מערכות בעלי החיים. משתייכים אליה עכבישנים, נדלים, סרטנים, רבי רגליים, שווה-רגלאים וחרקים.

לכל פרוקי הרגליים יש שלד חיצוני העשוי כיטין וגופם נחלק לפרקים  וכך גם רגליהם ומכאן נגזר שמה של המערכת.

מכיוון שמחלקת החרקים רחבה מאוד ובתוכה מרבית המינים של פרוקי הרגליים, רוכזה המערכת בקטגוריה נפרדת בשם "מחלקת החרקים".

בני המחלקה המזיקים לאדם או לרכושו הינם: