הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

צרעות

סדרת הדבוראים (HYMENOPTERA)

ידועים יותר מ-140,000 מינים בסדרה זו גודלם נע בין 0.5 מ"מ ועד ל-50 מ"מ. בסדרה זו נכללות הדבורים, הצרעות, הנמלים, צרעות העפצים והצרעות הטפיליות. לרוב המינים שני זוגות כנפיים כאשר הכנפיים הקדמיות קרומיות וגדולות מן האחוריות. הכנפיים האחוריות מתחברות לקדמיות על ידי קרסים קטנים, יש מינים בהן הכנפיים מנוונות או חסרות כליל. הזחלים משתייכים לטיפוס זחל אמיתי – להם רגליים אמיתיות קבועות בחזה ורגליים מדומות בבטן, או משתייכים לטיפוס דמוי זחל – להם אין רגליים.

משפחת הצרעיים (Vespidae)

משפחת חרקים חברתיים זו מונה כ-800 מינים שתפוצתם כלל עולמית. בישראל חיים כ-8 מינים. הטיפול בצאצאים הוא משותף. המלכה מטפלת בביצים הראשונות אותן היא מטילה ומהן מגיחות פועלות, מרגע התפתחות הפועלות, מתמסרת המלכה להטלת ביצים והפועלות ממשיכות לבנות את הקן, לטפל בוולדות ולהביא מזון. כל עוד מצויה מלכה בקן היא מפרישה פרומון המדכא את התפתחות השחלות אצל הפועלות.

צרעה מזרחית (Vespa orientalis)

מכונה גם "דבור", הגדולה בצרעות של ישראל, אורך הפועלת יכול להגיע ל-20 מ"מ. צבעה אדום-חום ולרוחב הבטן נמשכים 2 פסים צהובים. מין זה נחשב למזיק עיקרי לדבורת הדבש, הבוגרות ניזונות במזון עשיר בסוכרים ואילו הזחלים ניזונים בבשר חרקים שהפועלות טורפות.

בחורף חיות המלכות המופרות במקום מסתור ובחודש מרץ לערך הן יוצאות ממחבואן ומחפשות מחילה מתחת לאדמה בעומק של 15 ס"מ שם הן מקימות את הקן אשר יאכלס עד לחודש אוקטובר כ- 5,000 פרטים בוגרים שימותו מיד עם בוא הסתיו.

הצרעה המזרחית מתקשרת באמצעות קולות אקוסטיים, כך למשל הפרטים בקן משמיעים קולות חיכוך אשר נוצר מחיכוך לסתותיהם בדפנות התאים כדי לאותת שהם רעבים והפועלות מתופפות בבטנן לפנות בוקר על מנת לעורר את האוכלוסייה לצאת ליום עבודה.

דרך תקשורת נוספת המאפיינת מין זה הינה תקשורת כימית. כאשר צרעה זו עוקצת היא מחדירה ארס שמקצתו מתנדף לאוויר ומשמש כאזעקה לשאר האוכלוסייה.

צרעה גרמנית (Vespula germanica)

צבעה שחור ועליו דגם צהוב. צרעה זו קטנה מהדבור ואורך הפועלת עומד על 13 מ"מ. מחזור חייה דומה למחזור חיי הצרעה המזרחית.