הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

סדרת החיפושיות

זוהי הגדולה שבסדרות בעלי החיים. גודלן משתנה בתחומים נרחבים ומחושיהם מרובי צורות. חלקן צמחוניות, חלקן טורפות וחלקן ניזונות מחומר נרקב.

מיני החיפושיות המזיקות מחולקות לשתי מחלקות:

מזיקי מחסן

אלו מיני החיפושיות המטילות את ביציהן בתוך מקורות מזון ובעיקר ניתן למוצאם במחסני מזון ובמזווה ביתי. שלב הזחל לרוב הוא השלב המזיק שכן מרבית הבוגרים מסוגלים לעוף וחלקם אינם ניזונים כלל, לעומתם שלב הזחל ניזון במרבית שעות היום ומסוגל לכלות כמויות עצומות של מזון.

במחסני מזון מסוגלים הזחלים להשמיד עד 20% מסך התבואה המאוחסנת.

מזיקי עץ

אלו מיני חיפושיות הניזונות מעצה ומטילות את ביציהם בתוך סדקים בעץ. חלקן מטילות את ביציהן בטבע, בתוך גזעים שטרם נכרתו, עובדו והפכו לפריט ריהוט וחלקן מעדיפות עץ מעובד כגון משקופי דלתות, מסגרת תמונות וריהוט.

מינים אלה יוצרים נזקים עצומים ברכוש ומסוגלים אף להחליש קורות עץ בגגות בתים ובמחסנים עד לסכנת קריסה