הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

ספריית מזיקים

ספריית מזיקיםקיימת חשיבות רבה בהכרת ביולוגית המזיק והתנהגותו. דרכי ההתגוננות וההדברה מגוונות ויישומם בצורה מוטעית עלולה לגרום להרעלות משניות ואף להאיץ התפתחות מיני מזיקים בעלי עמידות לחומרי הדברה.

בנוסף לחשיבות הביצועית הנובעת בהכרת המזיק, קיימת חשיבות כלכלית. ראשית, סוג וכמות חומרי ההדברה מושפעים ישירות מסוג המזיק, ובהכרתו ניתן להימנע מריסוס עיוור של חומרי הדברה. שנית, בחלק ממיני המזיקים ניתן לשלוט גם ללא ריסוס חומרי הדברה כימיים וניתן ליישם פתרונות פיסיקליים ומכאניים – פתרונות שאינם כוללים שימוש בחומרי הדברה אינם משפיעים כלל על הסביבה ויישומם מועדף על פני כל פתרון אחר.

יתרון נוסף, לצרכן הביתי, הנובע מהכרת המזיק, יושג כאשר מזיק מסוים נמצא במקום מיושב ומידיעת התנהגותו, מאפייניו ומקומות הקינון שלו, יושבי הבית יוכלו להדבירו באמצעים ביתיים וללא צורך בהזמנת שירותי הדברה מקצועיים.

המידע המצוי במאמרים המובאים בקטגוריה זו הנו פרי ניסיונה של פ.י הדברה משולבת בשילוב מידע מקצועי הלקוח מהספרות המובילה בתחום ההדברה והאנטומולוגיה כמו גם מאמרי עת מקצועיים בתחומים אלו. חלק מן המקורות ניתן למצוא בביבליוגרפיה.

להלן מיני המזיקים הנוהגים לפקוד את מגורי האדם בחלוקה למחלקותיהם: