הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

ביביולוגרפיה

  • שלמון, ב. (1983). מדריך היונקים בישראל וסימני השדה לנוכחותם. כתר, הוצאה לאור.
  • מורן, ש. וקידר, ח. (1998). חוליתנים וחלזונות מזיקים בגידולי-שדה ובמטעים. משרד החקלאות ופיתוח הכפר, השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
  • בודנהיימר, ש. (1934). ספר בעלי החיים."אמנות", הוצאה לאור.
  • וולף, י. (1982). הדברת מכרסמים בחקלאות.משרד החקלאות, האגף להגנת הצומח ולביקורת.
  • בודנהיימר, ש. (1951). אנטומולוגיה כללית. הוצאת עם עובד.
  • קוסטא, מ. (1978). חרקים נגד אדם. הוצאת הקיבוץ המאוחד.
  • לוי, ג. (1985). החי והצומח של ארץ ישראל –כרך 2,  חסרי חוליות יבשתיים – מהדורה שלישית.משרד הביטחון – ההוצאה לאור.
  • קוגלר, י. (1985). החי והצומח של ארץ ישראל– כרך 3,  חרקים – מהדורה שניה. משרד הביטחון – ההוצאה לאור.
  • ארבל, א. (1985). החי והצומח של ארץ ישראל –כרך 5,  זוחלים ודוחיים – מהדורה שניה.משרד הביטחון – ההוצאה לאור.
  • מנדלסון, ה. ויום טוב, י. (1988). החי והצומח של ארץ ישראל – כרך 7,  יונקים –מהדורה שניה. משרד הביטחון – ההוצאה לאור.