הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת קפנודיס השקד

הדברת קפנודיס השקד

חיפושית זו, השייכת למשפחת הברקניתיים, מהווה מזיק עץ משמעותי ברחבי הארץ.

קיימים שני מיני מזיקים עיקריים ממשפחה זו: קפנודיס האבל C. tenebrionis)) אשר פוגעת בעיקר בצפון הארץ וקפנודיס השקדים (C. carbonaria) הפוגעת בעיקר בדרום הארץ. חיפושיות משני מינים אלה גורמות לנזק משמעותי במטעי עצי הגלעין (ביניהם: שזיף, דובדבן, אפרסק, משמש ושקד) ולכן בעלות חשיבות כלכלית גדולה.

אורך החיפושית נע בין 2.7 ס"מ ועד 4 ס"מ, אורך הזחלים מגיע ל- 12 ס"מ. התפתחות הזחלים נמשכת בין חצי שנה לשנה ואף יותר. צבע החיפושיות שחור מט ולבן, כאשר לכל מין המראה האופייני לו.

חיפושיות אלה פעילות לאורך העונה החמה, מעליית הטמפ' באביב ועד ירידת הטמפ' בסתיו ומטילות את ביציהן בקרקע בשעות החמות של היום.

הבוגרים והזחלים פוגעים בכל איברי הצמח- החיפושיות הבוגרות נמצאות על העץ וניזונות בעיקר מהצימוח הצעיר של העץ ובכך גורמות להרס ונשירת העלים, ואילו הזחלים נוברים בשורשים וניזונים מהם תוך כדי תנועה לכיוון צוואר השורש ובכך גורמים להחלשת העץ והתנוונותו.

החיפושיות הבוגרות חיות תקופות ארוכות, לעיתים אף יותר משנה ונעות בקלות ובמהירות בין בתי גידול שונים ובכך מגדילות את הנזק. הן מעדיפות עצים חלשים ופגועים להזנה והטלה ולכן עצים ומטעים חלשים נתקפים בקלות רבה.

הטלת הביצים מתבצעת  בקרקע יבשה הסמוכה לצמח, כאשר הנקבה מטילה מאות ביצים ויכולה להטיל עד למעלה מאלף ביצים במהלך חייה.

מכיוון שהזחלים חודרים לתוך השורש ומתפתחים בו, די בזחל אחד בכדי להרוס עץ צעיר ומספר זחלים אף יגרמו למותו של עץ בוגר.

מיני חיפושית זו פוגעים במגוון עצים גלעיניים וגורמים לנזק רב עד תמותת עצים נרחבת.

סימנים לנוכחות חיפושית הקפנודיס ודרכים לניטור

ישנן מספר דרכים ובדיקות שניתן לבצע בכדי לבחון האם המזיק אכן פגע בעץ:

  • האם קיים שרף רב באזור צוואר השורש?
  • האם ניתן להבחין בחורי הגיחה של הבוגרים בסמוך לצוואר השורש?
  • האם ניתן להבחין בגללים חומים מאורכים בסמוך לצוואר השורש?
  • האם ניתן להבחין בחיפושיות בוגרות על הקרקע סמוך לצוואר השורש בשעות הצהריים החמות (שעות ההטלה)?
  • האם נראים כרסומים בצימוח הצעיר?
  • האם על הקרקע בסמוך לעץ ישנם עלים טריים מכורסמים?
  • יש לחפש חיפושיות בוגרות בסביבת ועל העץ בשעות הבוקר – צהריים, בעיקר בעצים מוחלשים.
  • יש לבחון האם ישנן חיפושיות ממין זה על השיחים ועשבי הבר הסמוכים לעץ.

 

הדברה של חיפושית הקפנודיס

ראשית יש לציין כי, כאמור, עצים ומטעים חלשים נתקפים בקלות רבה ולכן יש לשמור על בריאות וחיוניות המטע. כמו כן, נזכיר שחיפושית זו נעה בקלות בין בתי הגידול השונים ולכן בכדי למגר את הנזקים נדרשת פעולה נרחבת של כל החקלאים נגד המזיק.

בשנים האחרונות התמקד המחקר בתחום בפיתוח ממשק הדברה יעיל וידידותי לסביבה לאורך זמן, שאינו מבוסס על תכשירי הדברה בלבד, החל מבחינת יעילותן של יריעות לחיפוי הקרקע כמחסום פיסי להגנת השורשים בפני זחלי הקפנודיס ועד בשימוש בנמטודות.

מחקרים אלה מראים כי ניתן לעשות שימוש בממשק הדברה נוסף זה, אך אין זה ממשק הדברה בלעדי, אלא כלי עזר. יש  צורך בשילוב אמצעים שונים כדי להשיג הדברה יעילה ויציבה לטווח ארוך של חיפושיות הקפנודיס. שיטות אלה צריכות להשתלב עם אמצעים נוספים, כגון שמירה על חיוניות העצים וממשק המים, עקירה וטיפול בעצים הנמצאים לקראת תמותה ובשורשים הנגועים, איסוף בוגרים מהעץ ומהקרקע ושימוש בחומרי הדברה מורשים (ריסוס / איבוק / הגמעה בתכשירים סיסטמיים).

בכדי להביא לצמצום אוכלוסיות המזיק והנזקים ממנו יש לנקוט באמצעים הן נגד הבוגרים והן נגד הזחלים ולכן שילוב מספר שיטות יתרום לירידה באוכלוסיית המזיק.

כמו כן, יש להניח כי הדברה בשטחי גידול רציפים תסייע במיגור נזקי המזיק ואף תפחית משמעותית את הסיכוי להתפרצות האוכלוסייה בעתיד.

נראה כי במטעים  בהם מתקיימים ממשקי גידול והדברה נכונים הכוללים הקפדה על בריאות העצים, סניטציה וטיפולים סדירים בחומרים הדברה מורשים, הנגיעות קטנה ואף לא נמצאת כלל.

למטעים מוזנחים, או לכאלו שאינם מטופלים כראוי ונגועים בקפנודיס, קיימת השפעה רבה גם על חלקות שכנות. לכן רצוי כי חקלאי השכן למטע לא מטופל, יעיר תשומת לב שכנו לטפל במטע וכך יוכל לשמור גם על המטע שלו.