הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

הדברת עש הבגדים

הדברת עש הבגדיםChange to English

משפחת העשיים משתייכת לסדרת הפרפראים ואלו מוכרים בכינויים "פרפר לילה". המשפחה כוללת כ-2,000 מינים, 60 מתוכם חיים בישראל. זהו מין קוסמופוליטי ונחשב למזיק קשה של בדים.

לרובם צבעים שאינם בולטים, גפי הפה של הבוגרים מנוונות והם אינם ניזונים, לעומתם הזחלים ניזונים מחומר אורגני מת כגון צמר, פירות יבשים ופטריות והם שמהווים את המזיק העיקרי בבתים ובמחסנים.

המין השכיח בבתי מגורים הינו עש הבגדים. מין זה נפוץ מאוד בתוך ארונות בגדים ובמחסני בגדים. הנקבה מטילה ביצים באזורים חשוכים שבקרבת הבדים והזחלים, לאחר בקיעתם, ניזונים מבדים ונוצות וחיים בתוך צינור אותו הם טווים מסיבי בדים בסביבתם.

מיני עש נוספים מהווים מזיק עיקרי למוצרי מזון במטבחים ובמחסנים, כאשר הם נוטים להטיל את ביציהם בצמוד למצרכי מזון, בעיקר דגנים, בכדי שלזחלים יהיה מזון מיד עם בקיעתם. מחסני תבואה רבים איבדו סחורה יקרה עקב תטולה מסיבית של עש בתבואתם.

אסטרטגיות הדברה

פעולות הדברה מהוות טיפול משלים לפעולות מנע להתפתחות עש.

פעולות המנע המומלצות הינם:
  • פעולות למניעת חדירת עש כוללות איטום מלא של פנים המבנה, סגירת חורים בסביבות ארונות בגדים ומזווה, התקנת רשתות, וילונות, כילות וכיסויי מזון ופיזור מלכודות פיתיון.
  • חשוב לזהות את מין העש. בחלק ממיני העש ניתן לשלוט באמצעות פיתיונות פרומון, בעוד שבמינים אחרים יש צורך לבצע ריסוס ישיר.
  • כאשר קיים הנגע בארון בגדים, יש להוציא את כל הבגדים מהארון, לנערם ולתלותם בשמש.
  • פעולות ההדברה כנגד עש משמשות כפעולות משלימות לטיפול המנע. ההדברה מתבצעת באמצעות ביצוע ריסוס חומרי הדברה מתקדמים בארונות ובמחסנים מרוקנים ממזון או בגדים.
  • במחסני בגדים ובארונות עמוסים ניתן ליישם את חומר ההדברה באמצעות אבוקות עשן ובכך למנוע את הצורך בהוצאת התכולה.
  • לאחר ביצוע הריסוס מפוזרים מלכודות פרומון לצורך לכידת הפרטים הבוגרים בטרם יטילו ביצים בשנית.