הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

הדברת חרקי מזון

Change to English

מזון החיפושיות הוא רבגוני, יש ביניהם טורפים, יש צמחוניים ויש אוכלי כל. רוב החיפושיות אינן מזיקות, אך ישנם מינים המזיקים מאוד לאדם בכך שהם ניזונים מעלים, משמידים עצים, זרעים, רהיטים ועוד. לחיפושיות יכולת חדירה – גם מזון עטוף באריזת פלסטיק אינו מוגן בפני מינים מסוימים. חלק ממיני החיפושיות מטילות את ביציהם בתוך מוצרי מזון כך שהזחלים ניזונים מהם מיד עם בקיעתם ועד להתגלמותם.

הדברת עש מזוןסדרת הפרפראים (Tineidae)

בסדרה זו מספר מיני עש המזיקים למזון. העש בדרגות הבוגרות אינו ניזון ולכן אינו מזיק ישירות, אך הוא יוצר נזק רב בכך שנוהג להטיל את ביציו בתוך המזון ועם בקיעתם הזחלים ניזונים ממנו.

הדברת אקריותסדרת הפסוקאים וסדרת האקריות (Psocoptera, Acari)

פרוקי רגליים אלו זעירים מאוד וגורמים לנזק שולי בלבד.

אסטרטגיות הדברה

פעולות הדברה מהוות טיפול משלים לפעולות מנע להתפתחות חרקי מזון.

משתלם יותר למנוע חדירת חרקים למזון מאוחסן מלהתמודד איתם לאחר התבוססותם!
פעולות המנע המומלצות הינם:
  • פעולות למניעת חדירת חיפושיות הכוללות התקנת רשתות, וילונות, כילות וכיסויי מזון.
  • אין להשאיר מצרכי מזון ושאריות מזון מבלי לאטמם, בעיקר בימי הקיץ.
  • במחסנים האוגרים בתוכם חומרי מזון יש להתקין מערכות אוורור וקירור, שכן מרבית מיני החרקים לא מסוגלים להתרבות ולחיות בטמפרטורות נמוכות.
  • טרם פעולות ההדברה חשוב לזהות את מין החרק. החשיבות בזיהוי המין הינה קריטית לביצוע הדברה מוצלחת.
  • פעולות ההדברה כנגד חרקי מזון משמשות כפעולות משלימות לטיפול המנע.
  • העדיפות היא להימנע עד כמה שאפשר משימוש בחומרי הדברה מקום בו קיים מזון ומומלץ להשתמש בשיטות הדברה פיסיקליות.
  • הדברת חרקי מזון מצריכה שימוש מושכל במכלול שיטות לאמצעי מניעה והדברת מזיקים. לעיתים מיושמות שיטות הדברה פיסיקליות כגון: חום/קור, אנטולטור, אנרגיה אלקטרו-מגנטית, פיזור זכרים עקרים או יצירת לחץ נמוך/גבוה, ולעיתים מיושמות שיטות הדברה כימיות באמצעות ריסוס, ערפול, ערבוב בגרגרים או איוד, הכול בהתאם למין החרק ולאזור הנגוע.
  • עם סיום תהליך ההדברה מונחות מלכודות לצורך ניטור ומעקב עד לפתרון מוחלט.