הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

הדברת חלזונות

הדברת חלזונותכל החלזונות המזיקים לחקלאות ולגינות הנוי נמנים על קבוצת חלזונות היבשה נושמי-ריאה. חלקם בעלי קונכייה וחלקם חסרי קונכייה. הם כולם דו-מיניים; כל פרט מטיל ביצים.

שבלולים מצויים בכל רחבי העולם, מאזורי הקוטב עד קו המשווה.

השבלולים בני רוב המינים מסוגלים לכנס את גופם אל תוך קליפה גירנית נוקשה,ובשעת פעילות מוציא השבלול את ראשו ורגלו מתוך קונכייתו.

כאשר מתכנס השבלול לתוך קונכייתו הוא מפריש בד"כ קרום של ריר המכונה "חתם" החותם את פתח הקונכייה.

פעילותם העיקרית מתרחשת בתנאים של לחות אוויר גבוהה, זו הסיבה שמרבית המינים פעילים בלילות או בימים גשומים.

אין הדברת מיני החלזונות אחידה ויש להתאים את צורת ההדברה למין המזיק. החלזונות גורמים לנזק ישיר על ידי אכילה ולנזק עקיף בכך שיושבים על הצמחים.

אסטרטגיות הדברה

פעולות הדברה מהוות טיפול משלים לפעולות מנע להתפתחות חלזונות.

פעולות המנע המומלצות הינם:
  • פעולות למניעת חדירת חלזונות בשטחים חקלאיים וגינות נוי כוללתמניעת צמיחה של עשבים רעים בשטחי בור, במטעים ובפרדסים באביב ובקיץ.
  • פעולות למניעת חדירת חלזונות במבנים כוללות איטום מלא של פנים המבנה, סגירת חורים בין הפנלים ובסביבות שיש המטבח, איטום נקודות צנרת מים וחיבורי חשמל, התקנת רשתות, וילונות וכילות.
  • הדברת חלזונות לרוב תיעשה במשך הקיץ, כאשר החלזונות בתרדמת קיץ. מכיוון שהחלזונות עמידים לחומרי הדברה בתוך קונכייתם יש לדאוג לפיזור פיתיונות. חשופיות פגיעות יותר לחומרי הדברה וכנגדם ניתן לרסס על משטח ההליכה בחומר הדברה מתאים.
  • פעולות ההדברה כנגד חלזונות משמשות כפעולות משלימות לטיפול המנע ומיושמות באמצעות ביצוע ריסוס חומרי הדברה מתקדמים באזורי התטולה ובסביבה כולה.