הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים
הדברת חרקים, מכרסמים וזוחלים

הרחקת זוחלים

הדברת זוחליםChange to English

למחלקת הזוחלים מספר רב של מינים. מרביתם אינם מתגוררים לצד האדם והעדפתם היא למקומות חיות טבעיים. עם זאת, מספר מינים מצאו את מגורי האדם כנוחים והחלו להתאקלם בהם.

מרבית הזוחלים אינם מסוכנים ואף משרתים את האדם בכך שניזונים מפרוקי רגליים מזיקים ומכרסמים, ועל אף זאת, רבים מתייחסים אליהם כאל מפגע אסתטי ומבקשים לסלקם.

עם זאת, מיעוט ממיני הזוחלים אכן מהווה סכנה חמורה בשעת מפגש בינם לבין האדם וככאלה, חובה להרחיקם מאזורים מיושבים.

הרחקת זוחלים הינה פעולה מורכבת המחייבת הבנה עמוקה של ביולוגיית זוחלים, דרכי פעולתם והעדפותיהם בנוגע לבתי גידול. מינים מסוימים יש ללכוד ולשחרר הרחק מאזורי ערים ומינים אחרים יש לדרבן לעזוב באמצעות שינוי סביבת המחיה שלהם וסילוק מקורות מזון. בכל אחד מהמצבים יש לבחון את הנושא לגופו ולקחת בחשבון את מיקום המבנה, סוג הזוחל והעדפתו לבית גידול על מנת שהרחקתו תהיה אפקטיבית.

לאור העובדה שהזוחלים אינם נכללים בהגדרת מפגע תברואתי וחלקם נמצאים בסכנת הכחדה ומוגנים על פי חוק, אין לבצע הדברת זוחלים ואין לפגוע בהם בכל דרך אחרת.

עם הימצאות זוחלים בסביבת מגורי אדם, ובמקרה שלא מדובר בזוחל המהווה סכנה לדיירי המקום, יש להרחיקם באמצעות שינוי תנאי הסביבה כך שלא יתאימו יותר לצרכיהם ואלו יעזבו מעצמם. בהנחה והזוחל מהווה סכנה מיידית לדיירי המקום יש ללכדו ולשחררו בטבע.

בכל מקרה אין לבצע אף אחת מהפעולות ללא היתר לכידת בעלי חיים וציוד מתאים.

הזוחלים הנפוצים ביותר באזורי המחיה של בני האדם הינם שממיות, לטאות ונחשים.

אנו בYPC הדברה משולבת דואגים להשתמש בשיטות הדברה והרחקה מתקדמים, אשר אינם מזיקים לסביבה ואינם מזיקים לזוחלים, וכך פועלים לצמצם את השפעת המזיקים מבלי לפגוע בסובב אותם – בני האדם ובע"ח.